Scouternas vindskydd, Hebbratjärn

Hindås Scoutkår vill hjälpa oss att bygga ett nytt vindskydd vid Hebbratjärn. De har varit ute och testat den nya lägerplatsen och planerat för bygget som kommer att ske till våren/sommaren. Läs mer på: http://www.hindasscout.se/?p=966