Projektet 2012-2014

Vildmarksleden – Upplevelse, Äventyr, Rekreation och Träning! Ett brett engagemang är en förutsättning för ett lyckat projekt och vi vill gärna ha kontakt med dig som är intresserad av att hjälpa till med upprustningen av vår fantastiska led!

  • Projektets namn: Vildmarksleden – Upplevelse, Äventyr, Rekreation och tävling
  • Beräknad projektperiod: Start  2012-05-01 – Slut  2014-10-01

Projektet har genomfört sin verksamhet längst med sträckningen av Vildmarksleden; Skatås-Hindås (inom kommunerna Härryda, Partille och Lerum). PROJEKTIDÉN I KORTHET: Leaderprojektet Vildmarksleden har som målsättning att återskapa ”Vildmarksleden” mellan Göteborg och Hindås så att den kan användas som en långsiktig plattform för utveckling av besöksnäringen i Hindås och i orterna på vägen dit. Delmål 1: Att göra dagens led eller resterna av den gamla leden tillgänglig och renoverad. Delmål 2: Att genom samverkan med föreningar, näringsliv och kommuner starta upp några signaturevent. EFTER PROJEKTTIDEN: Förvaltning av Vildmarksleden efter projekttiden kommer fortsatt att kräva både ekonomiska och ideella resurser. För att skapa förutsättningar för detta så skall delar av överskottet från framtida event efter projekttidens utgång gå till förvaltning/underhåll. Ett forum för framtida förvaltning bestående representanter för medverkande intressenter i projektet bildas därför vi projektets avslutande. De långsiktiga effekterna av vårt projekt täcker flera områden: • Socialt så skapas en bas för att involvera nya målgrupper i spännande friluftsaktiviteter. Det kan bli ett naturligt insteg till vidare engagemang. Socialt så kan vi även se effekter genom ett möjligt engagemang för äldre/pensionärer. Både för upplevelser av olika slag och för förvaltningsarbetet. Ytterligare sociala effekter som diskuterats är att bjuda in skolklasser från storstadsområdet till ett äventyr i samband med att högstadium eller gymnasiet avslutas. • Ekonomiska effekter är i första hand en tydligare knytning till storstadsområdet Göteborg och en ökad besöksnäring längst Vildmarksleden. Ekonomiskt så finns det även en god potential för att medverkande föreningar/intressenter kan få en förstärkt ekonomi efter att etableringsfasen är över. Det i sin tur kan ge dem bättre möjligheter att erbjuda högre kvalitet i ungdomsverksamhet mm.