Preliminär karta

Nya sträckor är märkta med gult på kartan. Ny uppmärkning pågår vid leden kring Härskogen för att undvika våta och besvärliga partier. Delsträckor, se preliminära kartor.