Länkar

Andra som skriver om Vildmarksleden:

Vildmarksleden är en del av Europaled 1. E1 invigdes 1992 och har i Sverige en total längd på ungefär 1200 km.

E1 startar i Varberg och kommer in på Hallandsleden, går vidare på Bohusleden, Vildmarksleden, Knalleleden, Sjuhäradsleden, Redvägsleden, Västra Vätterleden, Bergslagsleden, Malingsbo-Klotenrundan, Sméleden, Gagnefs fäbodstigar, Siljansleden, Vasaloppsleden och från Sälen till Grövelsjön. Lederna avser således lågland. Endast längst i norr kommer man in i fjällterräng.

Läs mer på:

http://www.svenskaturistforeningen.se/sv/tipserbjudanden/sport/Vandring-i-ovriga-Sverige/

Eller hämta pdf med karta:

http://www.svenskaturistforeningen.se/PageFiles/74623/Europaleder.pdf